Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Ponadto wymagane jest:

  • Dowód osobisty do wglądu
  • Aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (jeśli dotyczy)

Dokumenty dotyczące realizacji projektu – do pobrania

Dokumenty dotyczące realizacji staży zawodowych – do pobrania

Dokumenty dotyczące realizacji szkoleń zawodowych – do pobrania

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu:

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów