Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Ponadto wymagane jest:

  • Dowód osobisty do wglądu
  • Aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (jeśli dotyczy)
  • Kserokopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły

Dokumenty dotyczące realizacji projektu – do pobrania

  • Umowa uczestnictwa w Projekcie
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące statusu
  • Oświadczenie Uczestniczki Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
  • Upoważnienie dotyczące przekazywania i przetwarzania danych osobowych

Dokumenty dotyczące realizacji staży zawodowych – do pobrania

Dokumenty dotyczące realizacji szkoleń zawodowych – do pobrania

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu:

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon
ul. Warszawskiej 5/7
35-205 Rzeszów